Tanusítvány minta
meroszalag

TISZTELT ÉRDEKLŐDŐ!

2012 január 1.-től kötelező Épületenergetikai Tanúsítványt készíteni:

1. Meglévő épületek eladáskor. (lakások, lakóépületek, üzletek, irodák, ipari épületek)

Kivételek - nem kell tanúsítvány készíteni az alábbi esetekben:
- az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre. (Egy 30 m2-es lakásra el kell készíteni a tanúsítványt ha az egy 50 m2-nél nagyobb épületben található).
- az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;
- a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;
- a hitéleti rendeltetésű épületre;
- a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;
- a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;
- azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;
- a műhely rendeltetésű épületre;
- a levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló – sátorszerkezetekre;
- a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén;
- ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt;
- a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény hatálya alá tartozó tulajdonosváltás és bérbeadás esetén.

2. Ingatlan egy éven túli bérbeadásakor kötelező a tanúsítvány elkészítése. 2012. június 1-jétől 2015. december 31-ig csak akkor kötelező új bérleti szerződések esetében az energetikai tanúsítvány, ha a bérleti szerződés egy teljes épületre szól. Ebben az esetben, valamint minden értékesítést megelőzően már a hirdetésnél is fel kell tüntetni az épület energetikai besorolását.
3. Új épület építésekor: 2009. január 1. óta minden esetben kötelező a tanúsítvány elkészíttetése. Új épület építése esetén a tanúsítvány elkészíttetéséről az építtető gondoskodik a legkésőbb a használatbavételi engedély kiadását követő 90 napon belül.
4. Állami tulajdonú középületek: ha az épület hasznos alapterülete meghaladja az 500 m2-t.

A tanúsítás lépései:
- Önnek csak a helyszínt és a helyrajzi számot kell biztosítania.

  1. Helyszíni felmérés: (Ingatlantól függően 20-50 perc) Meghatározásra kerül az épület geometriai adatai, továbbá az épületszerkezetek azonosítása, épületgépészeti rendszerek azonosítása.
  2. Energetikai számítás elvégzése, eredmények megfogalmazása, a tanúsítvány elkészítése.
  3. Hiteles azonosító számmal rendelkező tanúsítvány átadása a Megrendelőnek.

A tanúsítás, amit Ön kézhez kap tartalmaz:

   1. Energetikai minőségtanúsítványt a hiteles azonosító számmal
   2. Energetikai minőségtanúsítvány alátámasztó munkarészt, mely:
    • Tartalmazza az épület szerkezeti elemeinek hőtechnikai számításait,
    • Tartalmazza továbbá az épület rendeltetésétől és a kialakított gépészeti rendszerektől függően a különböző célú (fűtés, melegvíz, világítás, hűtés, szellőzés) energiafelhasználásokat, az összesített energetikai jellemzőt, és az épület, illetve lakás energetikai besorolását.

www.energiacsokkentes.com - E-mail: info@energiacsokkentes.com
Tel: 30 / 4277-682 | © 2012-2019